G100

G100

icona-settore |
Código/s de producto/s

G100.24

G100.48

G100.110

G100.230

Avisadores acústicos

Serie G100 Ø 100mm

Frecuencia de operación continua: 300÷350 Hz

Presión (a 1 metro): 93,5 dB (A)

Fijación en pared

Grado de protección IEC/EN 60529: IP65 doble aislamiento

Tipo de terminal: terminal de 2 vías

Características

  • Serie SISTEMAS DE ELEVACIÓN,

Pedir información sobre este producto: