PPFN1R4S4X

PPFN1R4S4X

icona-settore | Código/s de producto/s

PPFN1R4S4X

– Botón pulsador de emergencia Ø22 – EN ISO 13850

– Pulsador de seta Ø40

– Con visor

– Desbloqueo por rotación

Características

  • SerieAUXILIARES DE MANDO, Nema,
  • Automatización - Versiones Emergencia,
  • Automatización - Tipología Con visor, Desbloqueo por rotación,

Pedir información sobre este producto:Return to top