PPFN1R6S

PPFN1R6S

icona-settore | Código/s de producto/s

PPFN1R6S

– Botón pulsador de emergencia Ø22 – EN ISO 13850

– Pulsador de seta Ø60

– Con visor

– Desbloqueo por rotación

Características

  • SerieAUXILIARES DE MANDO, Pegasus,
  • Automatización - Versiones Emergencia,
  • Automatización - Tipología Sin indicador luminoso, Con visor, Desbloqueo por rotación,

Pedir información sobre este producto:Return to top