PPSL…GL4X

PPSL…GL4X

icona-settore | Código/s de producto/s

PPSL1GL4X

PPSL2GL4X

PPSL3GL4X

PPSL4GL4X

PPSL5GL4X

– Botón pulsador Ø22

– Con indicador luminoso

– Saliente inestable

PPSL1GL4X > rojo
PPSL2GL4X > verde
PPSL3GL4X > amarillo
PPSL4GL4X > azul
PPSL5GL4X > blanco

Características

  • SerieAUXILIARES DE MANDO, Nema,
  • Automatización - Versiones Botones pulsadores,
  • Automatización - Tipología Con indicador luminoso,

Pedir información sobre este producto:Return to top