PPSN…GL

PPSN…GL

icona-settore | Código/s de producto/s

PPSN1GL

PPSN2GL

PPSN3GL

PPSN4GL

PPSN5GL

PPSN8GL

– Botón pulsador Ø22

– Sin indicador luminoso

– Saliente inestable

PPSN1GL > rojo
PPSN2GL > verde
PPSN3GL > amarillo
PPSN4GL > azul
PPSN5GL > blanco
PPSN8GL > negro

Características

  • SerieAUXILIARES DE MANDO, Orion Grey,
  • Automatización - Versiones Botones pulsadores,
  • Automatización - Tipología Sin indicador luminoso,

Pedir información sobre este producto:Return to top